header 2018 def

De aanloop naar Yourganize

yourganize hilde verdijk professional organizer 2Mijn naam is Hilde Verdijk. In 1989 rondde ik mijn studie Toegepaste Huishoudwetenschappen af aan Hogeschool Diedenoort in Wageningen. Deze studie is tegenwoordig bekend als Facilitair Management. Daarna werkte ik ruim 6 jaar in de volkshuisvesting, als onderzoeker en stafmedewerker bij een grote woningcorporatie. Daarna volgden andere functies in het AMC in Amsterdam en bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. De nadruk bij die laatste functies lag vooral op het (her)organiseren van werk en werkplekken en vereenvoudigen van procedures. Ik merkte dat ik dat goed kon én erg leuk vond om te doen. Tijd voor een carrière-switch!

Professional organizer

In 2005 volgde ik een training tot professional organizer en ik startte mijn eigen bedrijf Yourganize. Ik werk op de particuliere (zorg)markt, bij mensen die chronisch gedesorganiseerd zijn of hoarding gedrag vertonen. Ik help mijn cliënten te begrijpen waar hun moeite met overzicht scheppen en bewaren vandaan komt. Met dat begrip kunnen ze daarna (meestal) zelf weer de touwtjes in handen nemen. Het gaat om die diepere oorzaken en gedrag, niet om de spullen zelf. Voor perfect ingerichte huizen of instagram-waardige plaatjes van ingerichte kasten moet je dus niet bij mij zijn! Sinds de start van Yourganize heb ik tientallen particuliere klanten in binnen- en buitenland geholpen, in hun woning of virtueel. Daarnaast geef ik ook al jarenlang drukbezochte trainingen in binnen- en buitenland, met name over hoardingproblematiek.

De NBPO

Sinds 2008 ben ik actief lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, NBPO. Aansluiting bij deze beroepsvereniging wordt algemeen gezien als een keurmerk o.a. door de voorwaarden voor toelating en de eisen voor bijscholing. Bij de NBPO nam ik een aantal jaren deel aan de commissie Chronische Desorganisatie en maakte ik in 2012-2013 een jaar deel uit van het bestuur met de portefeuille Educatie en Ontwikkeling. Ook schreef ik in teamverband mee aan de vernieuwde NBPO Basistraining Professional Organizer. Sinds januari 2013 sta ik bij de NBPO geregistreerd als Master Register Professional Organizer (MRPO®). De hoge eisen voor deze registratie vind je hier.

Het Institute for Challenging Disorganization®

Sinds mei 2010 ben ik voor mijn opleiding aangesloten bij het Institute for Challenging Disorganization® (ICD®) in de Verenigde Staten. Dit is een non-profit opleidingsinstituut op het gebied van Chronische Desorganisatie. Als ambassadeur, education mentor, initiatiefnemer van Connect-Up Europe en voorzitter van het ICD® International Comité onderhoud ik contacten met professional organizers in diverse landen in Europa en daarbuiten.

ICD kent een opleidingsprogramma van vijf niveau's. Ik ben in het bezit van alle certificaten van Level l en vier certificaten van level ll. In 2013 sloot ik Level lll succesvol af en werd daarmee Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization (CPO-CD®). Op dit moment zijn er slechts drie CPO-CD®'s in heel Europa. In 2019 startte ik met Level IV van de opleiding en in oktober 2020 werd ik hiermee Europa's eerste Education Mentor. In augustus 2022 sloot ik het laatste deel van de opleiding succesvol af en werd Master Trainer®.

Voor ons werk voor ICD in Europa ontvingen mijn collega Ine Lamers en ik in 2014 in Nashville de jaarlijkse "Volunteer of the Year-award", toegekend wegens "exceptional volunteer service".

In september 2022 ontving ik samen met mijn collega's Nacho Eguiarte, Alison Lush, Cintia Castorino en Irene Novello de hoogste waardering van ICD: de Judith Kolberg Award voor Outstanding Contributions i.v.m. ons werk in het International Committee.

JK Award 25

Certified Virtual Professional Organizer™

In maart 2021 rondde ik de opleiding tot Certified Virtual Professional Organizer (CVPO™) af bij Sheila Delson van FREEDomain Concepts LLC. Virtual Organizing (VO) is begeleiding op afstand dmv beeldverbinding op het gebied van professional organizing. VO is compleet anders dan traditionelere vormen van professional organizing en vereist een hoog niveau van vaardigheden en ervaring, onderbouwd door de juiste training. Yourganize biedt Virtual Organizing wereldwijd aan. De voertaal is Nederlands of Engels. Hilde maakt tevens onderdeel uit van een groepje Nederlandse CVPO™' dat Virtual Organizing in Nederland verder op de kaart wil zetten. Je vindt ons hier.